Lån til kjøp av fôr

Dugnad for landbruket- vi lanserer gunstig lån til kjøp av fôr.

  • Rentesats 2,5%
  • Etableringsgebyr: 0,-
  • Nedbetalingstid 3 år, 1.år avdragsfritt
  • Lånebeløp: Dokumenterte eller beregna merkostnader til kjøp av kraftfôr og grovfôr til egen driftsenhet.

Landbruket er nå i en svært alvorlig og krevende
situasjon med tanke på tørke som fører til dårlige
fôr- og kornavlinger for bøndene. Situasjonen er så alvorlig at mange vurderer nedslakting.
Landbruk er en viktig næring i Gudbrandsdalen og i en kritisk situasjon er det vår plikt å stille opp.


Johannes Bjørge
Landbruksrådgiver
Tlf. 958 58 822