Anne Kari Fjerdingren
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf. 61 21 80 65