Kjetil Sjørengen
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf: 61 21 81 02