Marit Kolstad
Ass. Banksjef nestleder
Mobil: 901 01 649