Pål Martin Olsen
Spare- og investeringsansvarlig
Tlf. 958 58 812