Pål Martin Olsen
Spare- og investeringsansvarlig
Tlf. 61 21 80 96