Synnøve Rolvsbakken
Administrasjonssektretær
Tlf. 61 21 80 21