Synnøve Rolvsbakken
Administrasjonssektretær
Tlf. 958 58 824