Jorunn Blekastad
Styremedlem (ansatterepresentant)