Barnet har mistet telefonen - hvordan kan jeg være sikker på at ingen misbruker Spink-appen?

Det er ingen funksjon for å overføre penger ut av Spink. Vi anbefaler likevel at foresatte stenger tilgang til appen. Dette kan gjøres ved å gjør følgende; logge seg inn i mobil- eller nettbanken → innstillinger → Tilkoblede enheter → Deaktiver App: Barns økonomi