• Du kan bytte spareprofil uten ekstra kostnader og lovmessige konsekvenser. 

    Ønsker du å velge selv? Velg mellom disse spareprofilene: 

    Alle porteføljene leveres med aktiv forvaltning av SpareBank 1 Forsikring AS eller ODIN Forvaltning AS. Du bestemmer selv hvem du ønsker.

    Forvalterne tilbyr de samme spareprofilene:

    • Forsiktig
    • Moderat
    • Offensiv
    • 100 % aksjer

    Du kan bytte spareprofil uten ekstra kostnader og skattemessige konsekvenser. For mer informasjon om fondsforvalterne og avkastningshistorikk, gå til sparebank1.no/avkastning.Du kan ikke velge basisforvaltning (indeks) når du sparer i pensjonskonto. Indeksforvaltning er ikke aktiv forvaltning hvor målet er å oppnå samme avkastning som markedet.