• Hensikten med aksjesparekonto er å gjøre det lettere for folk flest å bytte, eie, kjøpe og selge aksjer og fond. Før måtte du skatte av eventuell gevinst med en gang du solgte aksjefond og aksjer, det trenger du ikke hvis du har aksjesparekonto.

    Med aksjesparekonto slipper du å betale skatt på gevinst fra salg av aksjefond og aksjer som står på aksjesparekontoen din, så lenge du lar gevinsten bli stående igjen på kontoen. Du kan ta ut beløpet du har kjøpt aksjer og aksjefond for, uten å betale skatt, så lenge gevinsten står igjen i kontoen.

    Tidsfrister for flytting

    Muligheten for å flytte sparingen din til aksjesparekonto hos oss, uten at du må betale skatt er nå stengt for 2018. 

    Regjeringen vurderer å forlenge overgangsordningen for skattefri flytting ut 2019. Forslaget vil trolig bli vedtatt i Stortinget i desember 2018. Dersom dette blir vedtatt får du ett år til på deg til å flytte aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis inn til aksjesparekonto skattefritt.