Alt du trenger å vite om utlånsforskriften

Utlånsforskriften legger føringer for hvor mye du kan få i boliglån. Den sier blant annet at du må ha 15 % egenkapital, og at du kan låne fem ganger inntekten din.

Dette betyr utlånsforskriften for deg

Som en hovedregel kan du låne maks 85 % av boligens verdi. Det betyr at du må ha 15 % egenkapital når du skal kjøpe bolig.

Du kan bruke BSU som egenkapital når du skal kjøpe bolig. Merk at du ikke kan spare mer på BSU-kontoen etter at du har begynt å bruke BSU-pengene, med mindre det er penger du har spart tidligere i år.

Du kan låne mer hvis du har foreldre som kausjonister. Det vil si at de gir banken tilleggssikkerhet i sin bolig. 

Flexilån (rammelån) har et egenkapitalkrav på 40 prosent.

Du kan ikke låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Med samlet gjeld menes all gjeld, også studielån, billån, forbrukslån, kredittkortgjeld og fellesgjeld. 

Skattefri inntekt tas med i beregningen av årsinntekt, så lenge denne er dokumenterbar og stabil over tid. Det betyr at du kan inkludere inntekter fra utleie, barnetrygd og lignende.

For at du skal få boliglån må du tåle en renteøkning på 3 prosentpoeng fra dagens nivå eller minst 7 prosent. I praksis betyr dette at dersom du har boliglånsrente på under 4 prosent i dag, må økonomien din tåle minst 7 prosent. Har du en rente på over 4 prosent, må økonomien din tåle en økning på 3 prosent.

Dette omtales ofte som "rentestresstesten" eller "stressrenta". Denne ble justert ned fra 5 prosent til 3 prosent fra 1. januar 2023. Den kan medføre at husholdninger med lavere inntekter (og lave inntekstutsikter) kanskje ikke får låne fullt fem ganger inntekten, selv om egenkapitalen er i orden.

Ved fastrentelån må du også tåle 3 prosent renteøkning fra den dagen rentebindingsperioden din utløper. 

En annen endring i utlånsforskriftens krav til betjeningsevne, er at den fra 1. januar 2023 utvides til å omfatte også lån med annen pant enn bolig. Dette gjelder for eksempel lån til båt, bil og andre kjøretøy.

For mye gjeld?

Hvis du har for høy gjeld i forhold til inntekten din eller trenger å låne mer enn 85 prosent av lånet, kan det likevel være mulig å få lån. Utlånsforskriften (som før het boliglånsforskriften) åpner for at bankene kan innvilge en liten andel boliglån som går ut over hovedregelen, så lenge det er tydelig at lånesøker klarer å håndtere gjelden sin.

Ta uansett kontakt med oss, så vi kan vurdere akkurat din lånesøknad.

Hvor mye kan du låne? 

Med lånekalkulatoren vår får du en god indikasjon på hvor mye du kan ha i boliglån. Det er nyttig å få et bilde av før du starter boligjakten.