Endring i offentlige betalingsfrister

På grunn av korona-situasjonen har regjeringen innført tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av utbruddet. Dette betyr endringer også i betalingsfrister. 

Nye frister betyr ikke fritak

- Nye betalingsfrister er vedtatt, men det er viktig å merke at forpliktelsen ligger der like fullt, det er kun fristene som er skjøvet på, understreker faglig leder i SpareBank 1 Regnskapshuset Inge Bjørnsvik Løkensgard.


Betalingsutsettelse

Skatteetaten har åpnet opp for at næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav fra 10.06.2020. Betalingsutsettelsen kan bare innvilges frem til 31. desember 2020.

Du kan ikke søke om betalingsutsettelse for:

 • forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
 • artistskatt
 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
 • erstatningskrav

Trenger din bedrift hjelp til å søke betalingsutsettelse eller du lurer på om du oppfyller vilkårene anbefaler vi at du tar kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg i prosessen.

 

Endringer i betalingsfrister for 2020

Gjelder skatte og avgiftsområdet.
Innbetaling forskuddsskatt personlige skattytere

2. termin med ordinær frist 15. mai, er foreslått utsatt til 15. juli.

Innbetaling forskuddsskatt upersonlige skattytere (selskaper mv)

Termin med ordinær frist 15. april, er utsatt til 1. september 2020

Termin med ordinær frist 15. mai, er utsatt til 15. august 2020.

Det er foreslått å redusere arbeidsgiveravgiften for mai og juni med 4 prosentpoeng, og samtidig kompensere foretak i sone 5 (som har 0-sats). Hvordan dette praktisk skal ordnes er ikke klart, men utgangspunktet er at innrapportering skal skje med de opprinnelige satsene. Det er også noe usikkerhet ved om det faktisk blir mai/juni-terminen dette gjøres gjeldende for. Opprinnelig tanke var mars/april-terminen.

Termin med ordinær frist 15. mai, er utsatt til 15. august 2020.

 • 1. termin med ordinær frist 14. april, er utsatt til 10. juni 2020.
 • Merk at de med årsoppgave innen primærnæringene ikke har fått utsatt
  betalingsfristen. Denne er fortsatt 14. april.
 • Mva-satsen for persontransport, overnatting, allmennkringkasting og adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker mv. er vedtatt redusert fra 12 prosent til 6 prosent. Satsreduksjonen vil gjelde fra 1. april til og med 31. oktober 2020. Husk å oppdatere kassesystem og faktureringsprogram med ny sats.

Sliter bedriften? Likviditetslån kan hjelpe

Statsgaranterte likviditetslån er et av virkemidlene myndighetene har tatt i bruk for å hjelpe bedrifter som får betalingsproblemer som følge av koronaviruset.

Vi i SpareBank 1 Regnskapshuset kan hjelpe deg med nødvendig dokumentasjon til søknaden.