Endring i offentlige betalingsfrister

På grunn av korona-situasjonen har regjeringen innført tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av utbruddet. Dette betyr endringer også i betalingsfrister. 

Nye frister betyr ikke fritak

- Nye betalingsfrister er vedtatt, men det er viktig å merke at forpliktelsen ligger der like fullt, det er kun fristene som er skjøvet på, understreker faglig leder i SpareBank 1 Regnskapshuset Inge Bjørnsvik Løkensgard.

Endringer i betalingsfrister for 2020

Gjelder skatte og avgiftsområdet.

Oppgavefrister er ikke endret, men instruksen til Skatteetaten er å ikke ilegge tvangsmulkt.

Sliter bedriften? Likviditetslån kan hjelpe

Statsgaranterte likviditetslån er et av virkemidlene myndighetene har tatt i bruk for å hjelpe bedrifter som får betalingsproblemer som følge av koronaviruset.

Vi i SpareBank 1 Regnskapshuset kan hjelpe deg med nødvendig dokumentasjon til søknaden.