Forsikre verdier og ansatte

Som bedriftsleder er det lurt å vite hvilke forsikringer man bør ha. Det gjelder både forsikring til ansatte og forsikring på utstyr og eiendeler.


Pensjon og forsikringer for ansatte

Noen forsikringer må du ha i følge loven, og andre er det smart å ha.

God start

- ivaretar det lovpålagte:

Alle bedrifter, med noen få unntak, må spare til pensjon for sine ansatte. I tillegg må du ha yrkesskadeforsikring hvis noen blir syke eller skader seg på jobben. 

Tryggere bedrift

- sikrer arbeidshverdagen:

For å få ansatte raskere tilbake i jobb anbefaler vi deg å ha en behandlingforsikring. Det er også en fordel med reiseforsikring hvis du har flere som reiser i jobben.

Attraktiv arbeidsplass

- gir gode ansattfordeler:

Hvis du vil gi ekstra gode fordeler til dine ansatte kan du vurdere både gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. Disse gir økonomisk hjelp ved ulykke eller død.


Forsikringer for bedriften

Hvis uhellet først er ute, er det en stor fordel å ha forsikret verdier og eiendeler slik at du kan fortsette vanlig drift og sikre stabile inntekter. Nedenfor finner du de viktigste forsikringene som hjelper deg med dette.

Eiendeler

Hvis det skulle oppstå brann, vannskade eller innbrudd vil en eiendelsforsikring dekke skader på bedriftens maskiner, varer og annet utstyr.

Drift og inntekt

Hvis dere får stopp i den daglige driften på grunn av brann, vannskade eller innbrudd vil en driftstapforsikring blant annet gi erstatning slik at driften kan fortsette i andre lokaler.

Ansvar

Hvis bedriften din må betale store summer for skade som har skjedd på en person eller ting, vil en ansvarsforsikring dekke det økonomiske tapet og sikre at bedriften kan leve videre. 


Behandlingsforsikring - bra for både ansatte og bedriften

Med behandlingsforsikring får dine ansatte raskt hjelp hvis de blir syke eller skadet. Bedriften på sin side, vil nyte godt av at den ansatte kommer raskere tilbake i jobb.