Hva betyr feilmeldingene og varslene i årsavslutningen?

Når du sender inn skattemeldingen kan det dukke opp feilmeldinger eller varsler fra Skatteetaten som det er vanskelig å forstå. Her finner du en forklaring på disse.

Feilmelding for ENK: Error from skattemelding

Får du denne feilmeldingen, mangler det enten fødselsnummer i firmaoppsettet eller fødselsnummeret samsvarer ikke med personen du skal sende inn skattemelding for.

Løsning:

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Firmaoppsett. Legg inn fødselsnummeret i feltet for fødselsnummer eller sjekk at fødselsnummeret er korrekt.


Feilmelding for ENK: Tilbakemelding på validert skattemelding

1. Hvis du får meldingen Feil annen driftskostnadstype har du en kobling mot årsoppgjør på en hovedbokskonto som ikke skal brukes for ENK som leverer næringsoppgave 1 (NO1).

Løsning:

Finn de aktuelle kontoene i næringsoppgaven og ta bort koblingen mot årsoppgjør. Se hvordan du fjerner koblingen.


2. Meldingen Fradrag elektronisk kommunikasjon oppstår når privat bruk av elektronisk kommunikasjon ikke er ført via årsavslutningsmodulen. Dersom det skyldes at du har bokført dette manuelt før årsavslutning, krediterer du bilaget og fører det via årsavslutningsmodulen i stedet. Dette ligger i steg 3 Avskrivninger og forskjeller.  

Hvis mobiltelefon, fasttelefon, bredbånd eller lignende er brukt privat, skal deler av kostnadene tilbakeføres. Har du derimot ikke noe privat bruk av elektronisk kommunikasjon, kan du se bort fra denne meldingen og sende inn likevel. Les mer om hvordan privat fordel skal beregnes hos Skatteetaten.


3. Meldingen Beregnet personinntekt mangler henger sammen med punkt 1 ovenfor. Feilmeldingen forsvinner når du fjerner de feilaktige kontokoblingene mot årsoppgjør, slik at personinntekt beregnes riktig. 


Feilmelding: En feil oppstod (saft-t eller kobling til årsoppgjør)

Hvis du får denne feilmeldingen har du glemt å legge inn saf-t-kobling eller kobling til årsoppgjør på den aktuelle kontoen i kontoplanen. 

Løsning: 

Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre og velg deretter Sett saf-t og kobling til årsoppgjør.


Feilmelding: En feil oppstod (SUQU93HE)

Sjekk at du har de roller og rettigheter i Altinn som kreves for å sende inn skattemeldingen.


Valideringsmelding om listepris på bil

Hvis du får melding om at vi mangler opplysninger om listepris på bil, må du oppgi dette i selve skattemeldingen, altså i Altinn. Også andre meldinger kan gjelde den forhåndsutfylte skattemeldingen i Altinn, og må legges inn eller korrigeres der.