Hva er et årsregnskap?

Årsregnskap er det regnskapet alle aksjeselskap og andre regnskapspliktige bedrifter må sende inn til myndighetene hvert år. Årsregnskapet er den delen av årsavslutningen som blir offentlig tilgjengelig. 

Hvem må levere årsregnskap?

Hovedregelen er at selskapsform og størrelse avgjør om bedriften har regnskapsplikt. Blant annet må alle aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), borettslag (BRL), boligbyggelag (BBL) og stiftelser levere årsregnskap. Enkeltpersonforetak (ENK) har regnskapsplikt hvis de har eiendeler til en verdi på over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk. Se fullstendig oversikt over hvem som har regnskapsplikt hos Brønnøysundregistrene.

Når må årsregnskapet være ferdig?

Årsregnskapet må gjøres ferdig og godkjennes av generalforsamlingen innen utgangen av juni. Frist for å sende det inn til regnskapsregisteret er 31. juli. 

Hvorfor er årsregnskapet offentlig?

Årsregnskapet offentliggjøres for at myndigheter, eiere, kunder, leverandører, investorer, arbeidssøkere og andre interessenter skal kunne gjøre seg kjent med den økonomiske statusen i bedriften. Når du søker på aktører som Proff.no, er det tallene fra årsregnskapet du får opp.

Hva inneholder årsregnskapet?

Et årsregnskap er en rapport med faste punkter som må være med:

  • Resultatregnskap (inntekter og kostnader)
  • Balanse (eiendeler, egenkapital og gjeld) 
  • Noter (kommentarer til ulike deler av regnskapet, noen er lovpålagte, andre tas med som en ekstra forklaring til regnskapstallene)

I tillegg må bedrifter som etter regnskapsloven defineres som store foretak ha med en kontaktstrømoppstilling (innbetalinger og utbetalinger). Se forskjellen på små og store foretak hos Altinn.

Revisjonspliktige bedrifter må ha med en revisjonsberetning.
 

Trenger du hjelp til å sende inn årsregnskapet? 


Slik leverer du årsregnskapet fra SpareBank 1 Regnskap

1. Gå gjennom sjekklisten

Som en forberedelse til årsavslutningen må du gå gjennom en liste over viktige sjekkpunkter som må være på plass før du kan avstemme balansen.


2. Avstem balansen

Balansen danner grunnlaget for resten av årsavslutningen. Derfor er det viktig at du tar en grundig gjennomgang av den, og forsikrer deg om at alt stemmer.


3. Gå gjennom avskrivninger og forskjeller

Når du har fullført sjekklisten og avstemt balansen, må du gå gjennom ulike punkter knyttet til avskrivninger og forskjeller. Totalt er det 7 punkter å ta stilling til, men alle gjelder ikke for alle bedrifter. 


4. Sjekk skatteberegning og legg inn eventuelt utbytte

I denne delen av årsavslutningen henter systemet inn alle bokførte inntekter og kostnader gjennom året, i tillegg til det du har lagt inn i stegene ovenfor. Oppsummert får du se hvor mye virksomheten skal betale i skatt eller hvor mye utsatt skatt dere har til gode. Hvis dere betaler ut utbytte legger du det inn her. Til slutt bokfører systemet bokfører sluttposteringene for året, og du kan gå videre til neste steg. 


5. Send inn skattemeldingen 

Dette steget blir tilgjengelig i løpet av mars, når Skatteetaten er klar til å ta imot skattemeldingen. Her legger du inn antall aksjer virksomheten har totalt, og om dere eier noen av aksjene selv. Til slutt får du en oppsummering, før du kan levere skattemeldingen (ligningsoppgaven) i Altinn. Frist er 31. mai.


6. Send inn årsregnskapet

Siste steget er delt opp i 3 deler. Første del er en oppsummering av alt du har gjort i tidligere steg. Deretter går du gjennom notene, det vil si kommentarer til deler av regnskapet. Når det er gjort, er du klar til å sende inn årsregnskapet.