Fôrlån

Jordbruket er inne i en uvanlig tøff periode. Vi innfører derfor en hasteordning for å bidra med gunstig finansiering til kjøp av fôr til sau og storfe.

Inntil 250.000 kr til 2 % rente
Ingen etableringskostnader eller termingebyr
Avdragsfritt fram til innfrielse 1. august 2019

Nesten 60 % av landbrukskundene må kjøpe ekstra fôr

I en undersøkelse blant våre landbrukskunder sier 58 % av de spurte at de har kjøpt, eller må kjøpe ekstra fôr i år. I gjennomsnitt trenger bøndene ekstra fôr for 131.000 kroner. Denne kostnaden kan være tøff å ta over ett driftsår, og derfor tilbyr vi ekstra gunstig finansiering for fôrkjøp i en periode.

Priser og vilkår

  • Inntil 250.000 kr til 2 % rente
  • Rente betales ved innfrielse
  • Ingen etableringskostnad eller termingebyr
  • Avdragsfritt fram til innfrielse 1. august 2019
  • Pant i eksisterende sikkerheter (ikke driftskredittordningen)
  • Driftskonto landbruk er belastningskonto/innfrielseskonto