Landbruksforsikring

Driver du innen landbruk, trenger du fleksible forsikringsløsninger som er tilpasset dine behov.

  • Vi forsikrer alt innen landbruket.
  • Du kan forsikre tilleggsnæringer på gården hvis du har behov for det.
  • Du har god oversikt over alle forsikringene i nettbanken.

Velg de forsikringene som passer for din virksomhet

Hos oss får du forsikret driftsbygninger, maskiner og løsøre, i tillegg til at du kan forsikre selve produksjonen på gården. Har du dyr, bør du også vurdere en brannforsikring for dyr.

Bygningsforsikring

Forsikring for gårdens driftsbygninger sikrer dine økonomiske interesser dersom bygningen skulle bli utsatt for skade. Forsikringen dekker blant annet brann, vannskade, tyveri, hærverk og naturskade.

Maskin- og løsøre

En gård omfatter alltid en mengde maskiner, utstyr og redskap. Enten du har full drift på gården eller kun driver på deltid vil du ha behov for å forsikre disse verdiene. Du kan få forsikringer for traktor og arbeidsmaskin, redskaper, innsatsmidler (kraftfôr, såvarer og drivstoff) og høstet avling.

Produksjon

Ved siden av brann er smittsomme sykdommer den største trusselen for produksjonen i dag. Med forsikring for gårdens produksjon, er du som gårdbruker sikret økonomisk dersom besetningen eller planteproduksjonen skulle bli rammet av smittsomme sykdommer.

Brannforsikring for dyr

Brann er kanskje en av de største truslene som kan ramme dyrene på gården. Denne forsikringen dekker skader etter brann som fører til at dyrene dør eller må avlives. Forsikringen kan gi en tilstrekkelig trygghet for bruk med små hobbybaserte besetninger der en ikke ønsker å forsikre dyrene mot andre skader.