Gruppelivsforsikring

Med gruppelivsforsikring viser du at du bryr deg om dine ansatte. Forsikringen vil sikre familien økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.

  • Familien får en engangsutbetaling ved død, uansett årsak.
  • Gruppelivsforsikring gjelder hele døgnet - i hele verden.
  • Forsikringen er et attraktivt gode for den ansatte.

Fordeler for både ansatt og familie

Forsikringen utbetales ved død, og bidrar til en trygg økonomisk hverdag for den ansattes familie. Hvis du ønsker å gi dine ansatte flere fordeler, kan bedriften kjøpe en eller flere av disse tilleggsforsikringene: 

  • Utbetaling til den ansatte hvis man blir arbeidsufør
  • Utbetaling til den ansatte hvis ektefelle eller samboer dør
  • Utbetaling til barn hvis den ansatte dør