Kontoutskrift pensjon

Her finner du alt du trenger å vite om kontoutskriften for pensjon, enten du sparer privat, har en fripolise, pensjonskapitalbevis eller er ansatt i en bedrift.


Få full oversikt over pensjonen din i dag

Logg inn og få oversikt over pensjonsavtalene dine og se kontoutskriften din. Du kan også administrere kundeforholdet ditt, kjøpe pensjonskonto eller flytte pensjonskapitalbevis.


Det lønner seg å samle pensjonskapitalbevisene

Det gir deg lavere gebyrer og bedre oversikt. Det blir mer pensjon til deg, helt
enkelt.

Har du pensjonskapitalbevis i andre selskap?
Du kan samle dem hos oss ved å fylle ut skjema på www.sparebank1.no/pkb

Har du flere pensjonskapitalbevis hos oss?
Her finner du skjema for å slå dem sammen

Vår visjon – trygg avkastning for en bærekraftig fremtid

Bærekraft er godt integrert i forvaltnings- og investeringsvirksomheten vår. Bærekraftvurderinger og identifisering av risikofaktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) inngår, på linje med andre finansielle faktorer, i alle våre investeringsbeslutninger. Vi har sterk tro på at bærekraft må håndteres som en naturlig og integrert del av investeringsprosessen. Vi har utarbeidet egne Retningslinjer for ansvarlige
investeringer som beskriver vår tilnærming til bl.a. integrering av ESG i kapitalforvaltningen. Bærekraftstemaer har alltid vært en viktig del av vår forvaltning. Gjennom våre forvaltere står vi på skuldrene av en betydelig bærekraftkompetanse. Vår ambisjon er å styrke oss som et bærekraftig selskap som tar samfunnsansvar. Her kan du lese mer om vår strategi for investering.

Les mer om våre retningslinjer for ansvarlige investeringer


Hva lurer andre på?