Næringsbygg-forsikring

Næringsbygg-forsikring passer både for større bygninger som kontor og varehus, og mindre bygninger som klubbhus og forretningsbygg. Forsikringen kan skreddersys for bygninger og eiendom hvor det drives næringsvirksomhet.

Dekker erstatningsansvar som eieren av bygget kan få.
Du får hjelp 24 timer i døgnet hvis det skulle skje en skade.
Hjelp av profesjonelle håndverkere, vi har kun avtale med de beste.

Hva dekker næringsbygg-forsikring?

Du kan velge mellom standard og topp næringsbygg-forsikring. I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer som vi tilpasser ut fra bedriftens behov. 

Dekninger Standard Topp
Brannskader
Vannskader
Naturskader (skred, storm, flom m.m.)
Yrkesskadeforsikring på ulønnet arbeidskraft
Tyveri- og hærverksskader
Snøtyngde og takras
Knust/sprukket bygningsglass og skade på vask/toalett (sanitærporselen)
Svikt i bygningens bærende konstruksjon
Husleietap
Riving og rydding
Offentlig påbud
Parabol/internett/varmekabler
Redskap, motorkjøretøy opp til 750 kg og løst tilbehør til bygningen Inntil 300.000 kr Inntil 750.000 kr
Hageanlegg Inntil 500.000 kr
Inntil 1.000.000 kr
Huseieransvar Inntil 10.000.000 kr
Inntil 10.000.000 kr
Kunst/utsmykning   Inntil 250.000 kr eller valgt forsikringssum
Maskinskade  
Tap av gass, vann eller annen væske  

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere næringsbygg-forsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.