Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste måten for bedrifter å spare til pensjon for sine ansatte.

  • God pensjonsordning er en fordel i kampen om de beste ansatte
  • Avkastning helt i tet sammenlignet med konkurrentene
  • Forutsigbare kostnader

Mann med ballong, dame med fallskjerm. Illustrasjon.

Blant markedets beste avkastning på innskuddspensjon

I følge norskpensjon.no er vi blant de tre beste fondene for moderat portefølje de siste 3, 5, 10 og 15 år per 1.1.2017. Det stemmer bra med vårt mål om å sikre bedriftens ansatte størst mulig avkastning på pensjonssparingen.


Bedriften min...


Pensjon er viktig både for bedriften og de ansatte

En god pensjonsordning er et av de beste godene du kan gi dine ansatte. Samtidig kan det være et konkurransefortrinn for deg som arbeidsgiver når du skal rekruttere nye ansatte. Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparingen. 


Investeringsprofiler du kan velge

Vår anbefaling - Alderstilpasset nedtrapping

Fra den ansatte fyller 40 år og fram til pensjonsalder trappes andelen aksjer ned fra 100 % til 20 %.  Slik sikres høy avkastning tidlig i sparingen, og større trygghet når pensjonsalderen nærmer seg. 

I tillegg til Alderstilpasset nedtrapping kan du velge å tilby porteføljer med ulik vekting mellom aksjer og rentefond til dine ansatte. Med disse porteføljene trappes sparingen i aksjer automatisk ned fra 57 år for å sikre gevinsten. 

Kakediagram som viser 25 %. Grafikk.

Forsiktig

25 % aksjer og 75 % rentefond.

Kakediagram som viser 50 %. Grafikk.

Moderat

50 % aksjer og 50 % rentefond.

Kakediagram som viser 75 %. Grafikk.

Offensiv

75 % aksjer og 25 % rentefond.

Kakediagram som viser 100 %. Grafikk.

100 % aksjer

Her spares det kun i aksjer.


Slik holder du oversikten over bedriftens pensjonsavtale

Du kan holde oversikt og gjøre endringer i bedriftens innskuddspensjonsavtale i nettløsningen vår. 

  • Se og endre spareplanen
  • Melde ansatte inn og ut av avtalen
  • Endre lønn og stillingsprosent slik at de ansatte får riktig pensjonssparing
  • Finne alle elektronisk tilgjengelige dokumenter
  • Bli ekunde

Dersom du allerede har tilgang til tjenesten logger du inn her


Vilkår og detaljer

  • Inkluderer betalingsfritak ved uførhet
  • Mulighet for å knytte til tilleggsdekninger

  


Økt pensjonssparing - et av de beste ansattgodene

Visste du at du nå kan spare mer til ansatte, og få fullt skattefradrag for dette? De som tjener godt, får ikke pensjon fra Folketrygden av lønn som overstiger 7,1 G. Som arbeidsgiver kan du spare inntil 7 % av lønnen til alle ansatte, men du kan også velge å spare inntil 18,1 % ekstra av lønnen mellom 7,1 G og 12 G.

På den måten kan du være med og kompensere for at folketrygden ikke utbetaler pensjon for lønn over 7,1 G. Den ansatte kan også velge å bli trekt i lønn for å øke pensjonssparingen. En tusenlapp i økt pensjonssparing vil som regel bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn.Hva skjer dersom en ansatt blir arbeidsufør?

Arbeidstakeren vil få utbetalinger fra Folketrygden, men betydelig mindre enn lønnen. Uførepensjon er et viktig ansattgode som viser at bedriften ønsker å ta vare på de som mister arbeidsevnen, enten det er varig eller midlertidig. Med uførepensjon minsker du gapet mellom lønnen og utbetaling fra Folketrygden.


Hva lurer andre på?