Plasseringskonto Pluss

Med plasseringskonto pluss har du gode rentebetingelser for beløp høyere enn 1 million kroner. 

 • God rente ved sparebeløp over 1 million kroner
 • Kontoen har 31 dagers bindingstid

Uttak og innskudd

 • Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.
 • Kun ett uttak kan være registrert av gangen.
 • Du får innsyn på kontoen i nettbank bedrift, og uttak bestilles via bestillingsskjema.
 • Brudd på avtalen vil medføre et gebyr på 4 % av uttaksbeløpet.

Renter og vilkår

Fra 1,50 %
 • Kontoen har høy rente på innskudd fra 1 million og oppover
 • Minste innskudd 1 million kroner

  

Vilkår

 • Kontoen har høy rente på innskudd fra 1 million til 8 millioner
 • Minste innskudd 1 million kroner
 • Renten kapitaliseres årlig
 • Se rentesatser i prisliste bedrift