Plassering i fond

Fond passer for din bedrift dersom dere vil plassere penger langsiktig, og ønsker høyere avkastning enn plassering på bankkonto.

 • Høyere forventet avkastning enn plassering på bankkonto.
 • Ingen bindingstid, kjøp og selg når du vil.
 • Overlat investeringene til profesjonelle forvaltere.

Skap verdier av kapitalen din

Fra det første fondet vårt ble stiftet i 1990, har våre forvaltere levert solid avkastning til våre sparekunder. Nå er vi Norges nest største forvalter i personmarkedet og vokser stadig på institusjonelle kunder.

Plasserer din bedrift kapitalen sin i fond, kan dere forvente å få en avkastning som er 1-6 % høyere enn en får ved plassering på bankkonto. Noen få prosenter mer hvert år, gir over tid store utslag på sluttsummen.

 


Våre anbefalte fond

 

 
 • Rentefond
 • 100 % renter
 • Lav risiko
 • Anbefalt tidshorisont minimum 1 år
 • Forventet avk. ca 1 % over plassering i bank
 • Forvaltningshonorar 1,50 %
 
 • Aksjefond
 • 100 % aksjer
 • Høyere risiko
 • Anbefalt tidshorisont minimum 5 år
 • Forventet avk. ca 6 % over plassering i bank
 • Forvaltningshonorar 0,40 %

Det finnes ulike typer fond innenfor ulike bransjer og geografi. Fond kan også spesialisere seg på ulike typer bedrifter. 

Se oversikt over alle våre fond.


Det finnes tre hovedtyper fond

Rentefond

Består av obligasjoner, sertfikater og bankinnskudd, og er som regel utstedt av stat, kommune, bank eller større industriselskaper. Det innebærer at man unngår kraftige kurssvingninger som kan forekomme i aksje- og kombinasjonsfond. Rentefond kan være både pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

Kombinasjonsfond 

(anbefales ikke til bedrifter pga nye skatteregler)

Består av både aksjer og renter, og følger samme regulering og krav til åpenhet som rene rentefond og aksjefond. Kombinasjonsfond har høyere forventet avkastning enn banksparing og andre rentebærende papirer. Det er mindre svingninger siden rentefond er en del av det. Ingen kostnader ved kjøp og salg.

Aksjefond

Du kan forvente høyere avkastning men da må du akseptere høyere risiko enn ved for eksempel vanlig banksparing, eller sparing i rentefond og kombinasjonsfond. Når du sparer i aksjefond på kort eller lang sikt er ikke pengene bundet opp. Det vil si at du disponerer pengene helt fritt i spareperioden.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.