Landbrukstakst

Salg, arv eller generasjonsskifte går lettere med en objektiv verdivurdering av eiendommen.

Avgjør arv eller generasjonsskifte på en rettferdig måte.
Få en nøytral verdivurdering når du skal søke lån.
Rett verdivurdering hjelper ved søknad om konsesjon.

Hvordan fastsettes verdien?

Verdsettingen av landbrukseiendommer vil uavhengig av formål være sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og eiendommens bostedsverdi. Gjeldende lovverk og rundskriv vil også være førende for hvordan takstmannen setter verdien.

Verdivurdering eller landbrukstakst?

Ved generasjonsskifte eller arv er det viktig med en objektiv verdivurdering av eiendommen og verdiene slik at overdragelsen føles rettferdig for alle parter. Ved salg av eiendommen kan verdivurderingen være et viktig innspill ved søknad om konsesjon. Noen ganger vil også banken krever en takst eller verdivurdering før de låner ut penger. 

Hvilke andre tjenester kan vi hjelpe deg med?

Du kan sette bort alt til oss, eller bare de tingene du ikke vil gjøre selv. Regnskapstjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall AS, et datterselskap av SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Lånesøknad
Oppnå raskere behandling av lånesøknaden og få lavere etableringskostnader og rabatt på lånerenten.
Landbrukstakst
Salg, arv eller generasjonsskifte går lettere med en objektiv verdivurdering av eiendommen.
Styresekretær
Få det formelle rundt styrearbeid på plass ved å leie inn en styresekretær.