Lønn og personal

Å ansette og beholde den riktige kompetansen er kanskje det viktigste en bedrift kan gjøre. Vi kan sette opp systemene du trenger, gi råd eller gjøre  jobben for deg.

Du får råd og hjelp med det praktiske når du skal ansette.
Du får råd og hjelp med det praktiske rundt det å ha ansatte.
Du får råd og hjelp ved avslutning av ansettelsesforhold.

Hvorfor velge oss på lønn og personal?

Klare avtaler, jevnlig oppfølging og god dokumentasjon er viktig både i gode og onde dager i et ansettelsesforhold. Hos oss finner du kompetansen og systemene du trenger for å følge opp dine ansatte.

Hvilke lønns- og personaltjenester kan vi hjelpe deg med?

Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall AS, et datterselskap av SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Ansatte og ansettelser
Systemer og rutiner skaper orden og forutsigbarhet. Vi hjelper deg å være bedre rustet for gode og onde dager som arbeidsgiver.
Lønn og utlegg
Få tilgang på systemer som gjør det enkelt å finne ut hva du skal betale ut i lønn og godtgjørelse.
Pensjon og forsikringsordninger
Noen pensjons- og forsikringsprodukter er pålagt, mens andre er goder for at de ansatte skal være trygge og fornøyde.