Styresekretær

Få det formelle rundt styrearbeid på plass ved å leie inn en styresekretær.

Få bedre tid til å utvikle bedriften.
Oppfyll formelle krav til styret.
Etabler gode rutiner og informasjonsflyt.

Styrets ansvar

Et aktivt og engasjert styre skal legge rammene for bedriftens utvikling gjennom en god diskusjon med ledelsen. For at styrearbeidet skal fungere etter hensikten er det viktig at formalitetene er på plass. Både de som er pålagt gjennom lover og regler, men også interne rutiner og oppfølging. Ved å leie inn en styresekretær fra SpareBank 1 Regnskapshuset vil du få en erfaren person til å ta hånd om det praktiske rundt bedriftens styre, slik at styreleder og styremedlemmer kan bruke tiden sin på bedriftens utvikling.

Dette er noe av det en styresekretær kan hjelpe bedriften din med:

  • Føre aksjeeierbok
  • Innkalling, protokollføring og nominasjon i forbindelse med generalforsamling
  • Praktiske oppgaver rundt styremøter
  • Utarbeide årsplan for styremøter
  • Legge til rette for årlig møte med revisor
  • Fasilitere styreevaluering 

Du bestemmer selv hvilke tjenester din bedrift har behov for av en styresekretær. I listen under finner du noen av områdene vi legger vekt på, men ta gjerne kontakt med oss så skreddersyr vi en avtale som passer for din bedrift. 

Aksjeeierbok

Styresekretæren kan føre aksjeeierbok og oppdatere oversikt over bedriftens aksjonærer i Brønnøysundregistrene.

Generalforsamling

Innkalling til bedriftens generalforsamling, føring av protokoll, innhenting av signaturer og arkivering er oppgaver en styresekretær kan ta seg av. Styresekretæren vil også være behjelpelig med nominasjon og valg i forhold til bedriftens generalforsamling.

Praktiske oppgaver

Styresekretæren kaller inn til styremøter, håndterer behov for vararepresentanter og bistår i utarbeidelse og utsendelse av styredokumenter. Arkivering av dokumenter som vedtekter, aksjonæravtaler, protokoller fra styremøter og generalforsamlinger er også oppgaver vi kan ta oss av. Styresekretæren kan være med å utarbeide maler og standarder for styredokumenter og protokoller, og selvfølgelig også føre protokollen fra møtene. Grunnlag for utbetaling av styrehonorar er også en oppgave styresekretæren kan ta seg av.

Årsplan

Sammen med daglig leder kan styresekretæren utarbeide en årsplan for styret slik at viktige saker kommer på saklisten til rett tid.

Årlige møter med revisor

Revisjonspliktige bedrifter skal ha årlig møte med revisor uten daglig leder tilstede. Styresekretær kan arrangere dette møtet og sørge for referat fra møtet.

Styreevaluering

Evaluering er viktig for å finne frem til forbedringstiltak i form av forbedret kompetanse og arbeidsform i styret. En styresekretær fra SpareBank 1 Regnskapshuset kan fasilitere en slik evaluering.

Hvilke andre tjenester kan vi hjelpe deg med?

Du kan sette bort alt til oss, eller bare de tingene du ikke vil gjøre selv. Regnskapstjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall AS, et datterselskap av SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Lånesøknad
Oppnå raskere behandling av lånesøknaden og få lavere etableringskostnader og rabatt på lånerenten.
Landbrukstakst
Salg, arv eller generasjonsskifte går lettere med en objektiv verdivurdering av eiendommen.
Styresekretær
Få det formelle rundt styrearbeid på plass ved å leie inn en styresekretær.