Tilhengerforsikring bedrift

Tilhengerforsikringen dekker alt fra små varehengere til store lastebilhengere som brukes i næringsvirksomhet.

Dekker skader fra kollisjon, utforkjøring, velting og hærverk.
Dekker transport av skadet tilhenger.
Dekker tilfeldig skade/brudd på kran, tipp og bakløfter.
en safe som symboliserer kriminalitetsforsikring

Hva dekker tilhengerforsikring?

Forsikringen dekker skade og tap av hengeren. Du kan velge mellom delkasko og kasko med tilleggsdekninger.

Dekninger Delkasko (minikasko) Kasko
Brann
Tyveri og hærverk på grunn av tyveri
Transport av skadd tilhenger (når forsikringen dekker skaden)
Originale ekstra dekk/felger
Påbygg og utstyr som er spesifisert
Skade på egen henger ved kollisjon, velt og utforkjøring  
Hærverk  

Tilleggsdekninger
   
Avbruddstap (ventetid på grunn av skade) i inntil 45 dager
Tilhenger på semitrailer som tilhører andre

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere tilhengerforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

 


meld skade kriminalitetsforsikring

Har du vært utsatt for tap eller skade på tilhengeren?