Kimen Til Vekst

Kimen Til Vekst er en selvstendig stiftelse opprettet av SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Vårt formål er å bidra til økt verdiskapning i Hallingdal og Valdres.

Kimen Til Vekst vil gjennom ulike ordninger styrke næringslivet i Hallingdal og Valdres. Dette vil gjelde for bedrifter fra Hallingdal og Valdres som er registrert i Brønnøysundregisteret og har et positivt årsresultat siste regnskapsår.

I 2021 er fokus ulike kompetanseprogrammer som tilbys næringslivet gratis eller med subsidiering av kurskostnadene.

Kontaktdata

Kimen Til Vekst

PB 23, 3561 Hemsedal

Organisasjonsnummer 993 111 058

Daglig Leder Øystein Walle kan kontaktes på E-post (ow@kimentilvekst.no ) eller telefon 91539156.

www.kimentilvekst.no