Sparebankstiftelsene

I 2012 fusjonerte SpareBank 1 Hallingdal med Øystre Slidre sparebank. Begge bankene hadde da, gjennom ca 150 år, opparbeidet seg en stor «eierløs» egenkapital.

Samtidig med fusjonen ble det også  opprettet to sparebankstiftelser, SpareBankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre. Bankenes egenkapital ble overført til stiftelsene, som skal sørge for at kapitalen kommer til nytte for gode lokale formål. Du kan lese mer om stiftelsene, og hvordan du søker om støtte her:Video placeholder image