Energi- og miljørådgiver

Myndighetene setter stadig nye krav til hvordan enkeltpersoner og bedrifter må forholde seg til klimautfordringen. SpareBank 1 Hallingdal Valdres skal utvikle tjenester som stimulerer våre kunder til å velge gode miljøtiltak, og ha egne ansatte med stor miljøbevissthet slik at vi også velger miljøriktige løsninger i hverdagen.  Dette synliggjøres i eget miljøregnskap. Vårt mål er å være en foregangsvirksomhet innen våre bransjer. I denne forbindelse ønsker vi å ansette en energi- og miljørådgiver i en nyopprettet stilling med utvikling, veiledning, opplæring og informasjon både internt og eksternt som hovedarbeidsoppgaver.

Stillingens hovedansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å videreutvikle miljøproduktene i konsernet.
 • Rådgiver ovenfor kunder (bank, regnskapshus og megler) som ønsker å gjennomføre
  miljøinvesteringer.
 • Rådgiver for utvikling og forbedring av konsernets miljøregnskap.
 • Ansvarlig for all informasjon rundt våre miljøtjenester, faginformasjon, m.m. eksternt og internt.
 • Gjennomføre opplæringsseminar, foredrag, m.m. eksternt og internt.
 • Bygge nettverk og delta i fora med kollegaer i SamSpar og SpareBank 1-samarbeidet
 • Andre ansvars- og arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.


Ønsket kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Teoretisk basiskunnskap på bachelor- eller masternivå.
 • Relevant utdanning innen energiteknologi, fornybar energi og/ eller ingeniør innen bygg, energi og miljø.
 • Erfaring fra rådgivning innen energi- og energiøkonomisering
 • Har kjennskap til energistyring og energieffektivisering
 • Salg, kalkulasjon og gjennomføring EPC (energisparekontrakter)
 • Kjennskap til VVS og TA (tekniske anlegg) i bygg
 • Kjennskap til TEK17
 • Generell kunnskap om tradisjonelle energikilder: vannkraft og fornybare energikilder (bio, sol, vind),
 • Enovas støtteordninger og energimerking
 • Kjennskap til de vanligste energieffektiviseringstiltakene ved renovasjon av bygninger
 • Evne til å bygge nettverk og utveksle erfaringer og problemstillinger med kollegaer i SpareBank 1-samarbeidet
 • God forretningsforståelse og interesse for forbrukeradferd
 • Formidlingsevne for opplæring og veiledning mot medarbeider og kunder.

Type stilling:

Fast stilling – 100 %

Arbeidssted:

Fagernes eller Gol

Tiltredelse:
Etter nærmere avtale

Spørsmål vedr. stillingen?

Ta gjerne kontakt med

 • Knut Oscar Fleten (Adm.direktør), tlf. 9592 2529
 • Ann Karin Opheim (HR-sjef konsern), tlf. 4150 5509 eller
 • Ellen Blakkestad (HR-medarbeider konsern), tlf. 9168 2748


for en uformell prat om stillingen.

 

Søknadsfrist:
Snarest

Søknad og CV sendes primært via søknadskjema på www.sb1.no/ledigstilling.
Alternativt per e-post til: jobb@sb1.no merket «Søknad stilling 2018/10»