Fagansvarlig finansiering bedriftsmarked

Highfive

Vi har en offensiv strategi med en uformell omgangstone og mange kompetente, engasjerte og trivelige kollegaer. Hverdagen vil være hektisk og utfordrende med spennende og interessante arbeidsoppgaver. Vi tilbyr gode muligheter for faglig og personlig utvikling, konkurransedyktige betingelser, gode personal- og pensjonsordninger og gunstige personalgoder.

Vi søker deg som ønsker en spennende fagrettet stilling innen finansiering. Som Fagansvarlig finansiering bedriftsmarked får du en sentral rolle i arbeidet med å sikre høy faglig kvalitet i vårt arbeide med innvilgelse og oppfølging av lån til bedriftsmarkedet. Du blir en viktig ressursperson for våre bedriftsrådgivere i Hallingdal og Valdres. Stillingen inngår i avdeling Finansiering. Avdelingen har det overordnede ansvar for bankens utlånsportefølje, og jobber kontinuerlig med å sikre etterlevelse av aktuelle lover og regler for fagområdet, samtidig som vi strekker oss langt for å imøtekomme våre kunders ønsker og behov knyttet til finansiering.

I avdeling Finansiering inngår du i et team bestående av ni personer, hvorav fire
har ansvar for eget fagområde (Finansiering bedriftsmarked, Finansiering privatmarked, Kredittstøtte (depot), Jurist spesialengasjement).

Stillingens hovedansvar og arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at gjeldende Policy og retningslinjer for fagområdet blir fulgt
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner og arbeidsprosesser
 • Gi opplæring og sørge for faglig utvikling for bankens kredittrådgivere
 • BM
 • Være faglig støttespiller for bankens kredittrådgivere
 • Analysere og følge opp kvalitet i bankens utlånsportefølje
 • Gjennomføre kvalitetskontroll av lånesaker
 • Implementere nye løsninger
 • Delta i bankens kredittkomite
 • Delta i aktuelle fellesfora for fagområdet i SpareBank 1-alliansen
 • Andre ansvars- og arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede faglige kvalifikasjoner:

 • Minimum Bachelor eller tilstrekkelig realkompetanse
 • Kompetanse innen finansiering og/ eller økonomi/ regnskapsanalyse
 • Erfaring fra kredittinnvilgelse BM er en fordel

Ønskede personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Kvalitetsbevisst
 • Fasinert og interessert i teknologisk utvikling innen bank
 • Tydelig og inspirerende med god kommunikasjons- og formidlingsevne
 • God på mellommenneskelige relasjoner – pålitelig og
  tillitsvekkende
 • Høy gjennomføringskraft
 • Mål- og resultatorientert
ikon rekruttering

Interessert i stillingen?