Kundeveileder Hallingdal

Kundeveileder er en aktiv bidragsyter og kontorets «hovmester». Du fungerer som mottager av kunder i kontorlokalene og veileder for kunder av konsernets virksomheter. Du er delaktig i bankens oppfølging av eksisterende kundeportefølje innenfor personmarkedet.

Arbeidsoppgavene er ulike administrative oppgaver på tvers av konsernet, og veiledning til selvbetjening innenfor alle fagområder med hovedtyngde og ansvar innenfor betalingsformidling. Kundeveileder skal også drive aktivt markedsrettet arbeid mot eksisterende og nye kunder og gjennomfører kunderettede aktiviteter.

Stillingens hovedansvar og arbeidsoppgaver:

 • Være mottaker/førstelinje for kunden og avdekke hva kunden ønsker hjelp til –veilede videre for konsernets virksomheter og tjenester innen bank, regnskap og eiendomsmegling.
 • Veilede kunder og kolleger innenfor dagligbank/digitalbank -tjenestene og være avdelingenes digitale ambassadør.
 • Etablere og avslutte kundeforhold innenfor personmarkedet.
 • Internressurs på digitalbankområdet.
 • Avlaste og bistå rådgivere med ulike arbeidsoppgaver og produksjon av dokumenter (BackOffice).
 • Hovedansvarlig for opprettelse av avtaler med sesongarbeidere i Hallingdal, samt oppfølging og avvikling av kundegruppen.
 • Hovedansvarlig for mottak og kontroll av manuelle bestillinger på overføringer til utlandet, interne bokføringer og andre manuelle transaksjoner for både kunder og konsernet.
 • Motta bestillinger av Bank ID – ansvarlig for kontroll og opprettelse av disse.
 • Avlaste kundesenteret med dokumentproduksjon og inngående kundehenvendelser.
 • Skanning av manuelle dokumenter.
 • Konvertering av salgspantlån etter tips fra rådgivere.
 • Møtebooking på tvers av konsernet.
 • Bistå med kundemottak for konsernvirksomhetene.
 • Delansvarlig for drift av automatmiljøene på de ulike avdelingene.
 • Administrative oppgaver og forefallende arbeid.
 • Delaktig i gjennomføring av kunderettede aktiviteter og arrangementer.
 • Være fleksibel og holde seg oppdatert ift. bankens utvikling og framtid.
 • Andre ansvars- og arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

Essensen i stillingen:

 • Kundeorientert
 • Vertskapsrolle for hele kontoret
 • Ansvar for at mottakssonen er representativ, ryddig og tiltalende
 • Er superbruker og nysgjerrig på utviklingen innenfor digitale løsninger.
 • Veilede kunden i digitale og selvbetjente løsninger på tvers av fagområder
 • Faglig dyktighet. Tar aktivt ansvar for egen kompetanse.'
 • Tar aktivt del i gjennomføringen av kunderettede aktiviteter.
 • Gjøre hverdagen enklere for våre kunder.

Ønsket kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Minimum bachelor eller tilstrekkelig realkompetanse/ erfaring.
 • Spesialist på digitale løsninger i tillegg til god IKT-kompetanse.
 • Proaktiv og initiativrik
 • Dyktig på kundeorientert relasjonsbygging.
 • Engasjert, utadvendt og løsningsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Lagspiller som er god på samhandling.

Arbeidssted:

Hallingdal, p.t. Hemsedal, Ål, Gol og Geilo.Du må være fleksibel ift. å dekke opp bemanningsplaner og – behov ved de ulike kontorene til enhver tid.

Stillingen rapporterer til:

Leder Personmarked Hallingdal

Generelt:

Stillingen passer godt for deg som har økonomisk utdannelse og som fortrinnsvis kjenner finansbransjen generelt og kjennskap til markedsområde vårt spesielt. Stillingen passer også for deg som er nyutdannet og har lyst til å jobbe i SpareBank 1 Hallingdal Valdres og for evt. videre karriere i konsernet. Vi har en offensiv strategi med en uformell omgangstone og mange kompetente, engasjerte og trivelige kollegaer. Hverdagen vil være hektisk og utfordrende med spennende og interessante arbeidsoppgaver. Vi tilbyr gode muligheter for faglig og personlig utvikling, konkurransedyktige betingelser, gode personal- og pensjonsordninger og gunstige personalgoder.

Spørsmål vedr. stillingen?

Ta gjerne kontakt med:

 • Espen Karlsen (Leder Personmarked Hallingdal), tlf. 9203 8903 eller
 • Ann Karin Opheim (HR-sjef konsern), tlf. 3208 4934 / 4150 5509

for en uformell prat om stillingen.

Søknad og CV sendes per e-post til:

 2329.hr@sb1.no innen 4. mars 2018