Leder bedriftsmarked konsern

Vi samler bedriftsmarkedet og søker en drivende innovativ og forretningssmart leder.

Er du en leder som drives av å skape nye, konkurransedyktige løsninger? Vil du bli del av et finanshus i en region der natur og miljø inspirerer oss til bærekraftig forretningsvirksomhet? Da kan denne nye stillingen passe deg. Vi tar et stort sprang ved å samle alle produkter og tjenester i næringslivsmarkedet under en ledelse. Hele kjeden av tjenester innen bank, eiendomsmegling, forsikring og regnskap legges til enheten. Vi søker en selvstendig leder som kan bygge gode team og gjøre en forskjell i markedet. Du rapporterer direkte til administrerende direktør og blir en del av ledergruppen.

Ansvarsområder/oppgaver

 • Overordnet ansvar for hele bedriftsmarkedsporteføljen i finanshuset, og med oppdrag å utvikle samlet portefølje for alle tjenester innen bedriftsmarkedet.
 • Betydelig med ansvar for den overordnede ledelse av finanshuset. Avlaste adm. direktør i kunderelaterte og mer operative roller.
 • Sikre organisasjonsutvikling, effektivisering og synergier som bidrar til å styrke konkurranseevnen og over tid bedre inntjeningen ytterligere.
 • Direkte kommunikasjon med bedriftskunder, særlig de største.
 • Ledelse og utvikling av organisasjon og medarbeidere.

 

Kvalifikasjoner/kompetanse

 • Betydelig ledererfaring, fortrinnsvis innen konsernets virksomhetsområder, beslektede bransjer eller i privat næringsliv, på nivå 1 eller 2.
 • Masterutdanning innen økonomi eller tilsvarende.
 • God innsikt og forståelse for kundegrunnlaget i Hallingdal og Valdres.
 • Ha beviselig god relasjonskompetanse og evne til å skape nettverk.
 • Dokumenterte gode resultater som leder.
 • Dokumenterte kommersielle resultater over tid.

 

Personlige egenskaper/lederstil

 • Strategisk, innovativ og endrings-orientert.
 • God evne til å bygge team, involvere og skape tillit samt kommunisere.
 • Tydelig, modig, kunde- og prestasjonsorientert.
 • Beslutningsdyktig, handlekraftig og sterk på gjennomføring.
 • Opptatt av verdibasert ledelse, klima og miljø som drivere for god ledelse.

Om oss

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er et finanshus som tilbyr bank-, forsikring-, regnskaps-, rådgivnings- og eiendomsmeglertjenester. Vi er ca 180 ansatte fordelt på 9 kontorer. Du finner oss på Beitostølen, Heggenes og Fagernes i Valdres. I Hallingdal er vi på plass på Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Geilo. SpareBank 1 Hallingdal Valdres er eid av Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Sparebankstiftelsen Hallingdal. Store deler av overskuddet fra virksomhetene går tilbake til lokalsamfunnet gjennom støtte til lag og organisasjoner- med hovedvekt på idrett og kultur for barn og unge.

Finanshuset SpareBank 1 Hallingdal Valdres har utviklet en ambisiøs og offensiv forretningsstrategi for 2020 og de neste årene. Målet er å opprettholde den sterke posisjonen og tilliten i regionen og å styrke konkurranseevnen i en tid med store endringer i bransjen, der særlig digitalisering slår inn for fullt. Finanshuset vil sikre synergier, større effektivitet i organisasjonen og ikke minst være enda mer tilstede for kundene. Ett viktig strategisk grep er å opprette en ny enhet for bedriftsmarkedet, som inkluderer hele kjeden av tjenester: bank, eiendomsmegling, forsikring og regnskap.

Interessert i stillingen?