Medarbeider Kredittstøtte

Vi søker deg som ønsker å arbeide i en avdeling med et bredt utvalg av ansvarsområder og oppgaver. Arbeidssted Gol.

Kredittstøtteavdelingen har følgende hovedansvar og arbeidsoppgaver:

 • Overta lånesaker fra rådgiverne etter beslutning for dokumentproduksjon og innhenting av signaturer – primært via eSignering
 • Endringshåndtering av eksisterende lån og kreditter
 • Etablering/sletting av sikkerheter. Bruk av eTinglysning der det er aktuelt. Utbetaling/diskontering av lån og kreditter
 • Oppfølging overfor offentlige registre, meglere, forsikringsselskap og andre banker
 • Utstedelse og oppfølging av garantier
 • Oppfølging/kontroll av valutalån til rullering samt foreta dokumentutfylling
 • Diverse andre kontroller og oppfølging
 • Praktisk utførelse i forbindelse med tapsmerking og tapskonstatering etter vedtak
 • Saksbehandling av ansattelån
 • Ameta/syndikatlån
 • Andre oppgaver kan bli tillagt avdelingen hvis det vurderes hensiktsmessig

Kredittstøtteavdelingen utgjør et team der ovennevnte oppgaver blir fordelt mellom medarbeiderne. Det betyr ikke at alle nødvendigvis kommer til å jobbe med alt, men breddekompetanse gjør avdelingen mindre sårbar ved fravær. Hensynet til rask og smidig saksgang fra beslutning til utbetaling stiller krav til en førstelinje som tar unna saker fortløpende. Dette fordrer et velfungerende team basert på godt samarbeid. 

Essensen i stillingen:

 • Fortløpende produksjon og effektuering av innkommende oppdrag
 • Levere til rett tid og med høy kvalitet.
 • Kundetenking i alt vi gjør.
 • Løsningsorientert.
 • Selvstendig jobbing innen en samarbeidende avdeling med fysisk plassering på Gol
 • Evner å utnytte de nye digitale løsningene i produksjonsarbeidet. 

Ønsket kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Minimum bachelor eller tilstrekkelig realkompetanse.
  God kunnskap og/eller interesse for finansieringsområdet, samt lover og regelverk knyttet til sikkerhetsstillelse og utbetaling av lån, kreditter og garantier.  Effektiv og strukturert med høy arbeidskapasitet.
 • Trives med rutinepregete oppgaver.
 • Takler høyt arbeidspress og variasjon av oppgave
 • Samarbeids-/serviceorientert.      

Arbeidssted: Gol

Stillingen rapporterer til: Leder finansiering

Generelt:

Stillingen passer godt for deg som er nyutdannet og har lyst til å jobbe i SpareBank 1 Hallingdal Valdres og for evt. videre karriere i konsernet. Vi har en offensiv strategi med en uformell omgangstone og mange kompetente, engasjerte og trivelige kollegaer. Hverdagen vil være hektisk og utfordrende med spennende og interessante arbeidsoppgaver. Vi tilbyr gode muligheter for faglig og personlig utvikling, konkurransedyktige betingelser, gode personal- og pensjonsordninger og gunstige personalgoder.

Spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med:

 • Arve Kinnebergbråten (Fagansvarlig Kredittstøtte og p.t. Leder Finansiering), tlf.  3202 3902/ 907 40 404 
 • Ann Karin Opheim (HR-sjef konsern), tlf. 3208 4934 / 415 05 509

for en uformell prat om stillingen.

 Søknad og CV sendes per e-post til:  2329.hr@sb1.no innen 12. desember 2016