Systemforvalter CRM

Spennende og fremtidsrettet stilling i skjæringspunktet mellom IT og markedsføring.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres utvikler prosesser ved hjelp av databaser og programvare slik at vi kan ta initiativ på relevant hendelse til riktig kunde, til rett tid og i riktig medium. For oppfølging av innkommende og utgående henvendelser fra kunder benytter vi MicroSoft Dynamics 365. Kunderådgiverne arbeider med salgsmuligheter basert på tips fra kollegaer og import av lister basert på uttrekk fra våre analytikere. Salgssannsynlighet
og preferert kanal per initiativ og kunde er førende for hvilke aktiviteter vi prioriterer og i hvilken kanal vi jobber med de. 

Vi søker deg som ønsker å drifte og videreutvikle løsningen for å bringe organisasjonen nærmere våre mål. Vi er nå i en oppstartsfase, og du vil være sentral i å etablere, videreutvikle og gjennomføre vår CRM-satsing. Du vil
bli en del av et team bestående av leder CRM, systemforvaltere, markedsførere og analytikere.

Stillingens hovedansvar og arbeidsoppgaver:

 • Jobbe for stabil drift, og solide løsninger som er i henhold til compliancekrav på henvendelser til og fra bankens kunder.
 • Sørge for å utnytte potensialet i CRM-verktøyene på en effektiv måte i dialog med sluttbrukerne.
 • Bygge og videreutvikle gode arbeidsflater og rapporteringsløsninger for bankens ulike avdelinger og ledergruppe.
 • Import- og eksportjobber som sikrer riktig data til ulike kampanjer og dialoger.
 • Drive opplæring og supportere CRM-verktøy i egen bank.
 • Melde inn og følge opp feil og endringsønsker i forhold til leverandører.
 • Være en bidragsyter i utvikling av kundereiser
 • Bygge nettverk og delta i fora med kollegaer i SamSpar og SpareBank 1-samarbeidet.
 • Andre ansvars- og arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig og tar selvstendige initiativ i jobben.
 • Generell IT-relatert utdanning på minimum bachelor-nivå.
 • Erfaring med og/eller interesse for å jobb med CRM som markedsføringsteori.
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye løsninger.
 • Gode analytiske evner.
 • Evne til å bygge nettverk og utveksle erfaringer og problemstillinger med kollegaer i SpareBank 1-samarbeidet.
 • God forretningsforståelse og interesse for forbrukeradferd.
 • Forståelse for og evne til å sette deg inn i muligheter og begrensninger som personvernlovgivning gir (GDPR).
 • Formidlingsevne for opplæring og support av sluttbrukere.
 • Erfaring med Javascript er en fordel.

Type stilling:

Fast stilling – 100 %

Arbeidssted:

Gol eller Fagernes

Stillingen rapporter til:

Leder CRM

Tiltredelse:

Etter nærmere avtale

Spørsmål vedr. stillingen?

Ta gjerne kontakt med

 • Torill Engebakken (Leder CRM), tlf. 4748 2991
 • Stian Møllerplass (Markedsansvarlig digitale flater), tlf. 4132 7265
 • Ann Karin Opheim (HR-sjef konsern), tlf. 4150 5509 eller
 • Ellen Blakkestad (HR-medarbeider konsern), tlf. 9168 2748


for en uformell prat om stillingen.

 

Søknadsfrist:
Snarest

Søknad og CV sendes primært via søknadskjema på www.sb1.no/ledigstilling. Alternativt per e-post til: jobb@sb1.no merket «Søknad stilling 2018/07»