Forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Fastsette konsernets årsregnskap og disponering av overskudd
 • Andre saker som hører under forstanderskapet etter lover og vedtekter

Medlemmer 2018

Forstanderskapet består av kunder, ansatte og representanter fra sparebankstiftelsene.

Kundevalgte

 • Gunn Eidhamar

  Marit Foss

  Gunnar Halbjørhus (vara)

  Marianne Stue

  Karianne Sørbøen

  Ove Bråten (vara)

  Per Egil Rese

  Margunn Berget Kristiansen

  Kari Jegleim (vara)

 • Ove Skaret (leder)

  Tor Skattebo

  Gunvor Hegge (vara)

 • Halvar Hjelmen

Sparebankstiftelsene

 • Arnstein Alund

  Jan Kristian Dalen

  Berit Aspaas Müller (vara)

 • Torleif Bjella

  Tove Eggen Lien

  Torhild Helling Bergaplass

  Kjersti Lilleslett

  Rune Cederløf

  Kjell Erik Skølt

  Endre Ulsaker

  Inngunn Stræte Lie

  Janniche Ulrichsen (vara)

  Christoffer Norhaug (vara)

  Anne Vetteren Grøthe (vara)

  Anneli R. Vøllo (vara)

Funksjonærvalgte

 • Gudny G. Nysveen 

  Ellen Møllerplass

  Mona Øino Øen

  Vidar Solheim

  Ann Kristin Jevne Bakkene (valgt inn som varamedlem i styret 2018, det benyttes derfor varamedlem)

  Erland Espelien (valgt inn som varamedlem i styret 2017, det benyttes derfor varamedlem)

  Kristin Bakke Haugen (vara)

  Gro H. Storebråten (vara)

  Ellen Blakkestad (vara)


Se også