Forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Fastsette konsernets årsregnskap og disponering av overskudd
 • Andre saker som hører under forstanderskapet etter lover og vedtekter

Medlemmer 2016

Forstanderskapet består av kunder, ansatte og representanter fra sparebankstiftelsene.

Kundevalgte

 • Botolv Berg Bråtalien

  Karianne Sørbøen

  Ove Bråten (vara)

 • Atle Strandos (nestleder)

  Per Egil Rese

  Kari Jegleim (vara)

 • Gunn Eidhamar

  Marit Foss

  Gunnar Halbjørhus (vara)

 • Ove Skaret (leder)

  Tor Skattebo

  Gunvor Hegge (vara)

 • Margunn Berget Kristiansen

Sparebankstiftelsene

 • Arnstein Alund

  Berit Aspaas Müller

  Jan Kristian Dalen (vara)

 • Torleif Bjella

  Tove Eggen Lien

  Torhild Helling Bergaplass

  Kjersti Lilleslett

  Rune Cederløf

  Kjell Erik Skølt

  Endre Ulsaker

  Inngunn Stræte Lie

  Janniche Ulrichsen (vara)

  Christoffer Norhaug (vara)

  Sigurd Tunestveit (vara)

  Anneli R. Vøllo (vara)

Funksjonærvalgte

 • Ann Kristin Jevne Bakkene

  Ellen Intelhus

  Ellen Møllerplass Mythe

  Mona Øino Øen

  Ola Stave

  Erland Espelien

  Vidar Solheim (vara)

  Gro H. Storebråten (vara)

  Ellen Blakkestad (vara)


Se også