Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 Hallingdal Valdres.


Knut Oscar Fleten (1963)

Administrerende banksjef


Jostein Sørbøen (1960)

Konsernadministrasjon –
Leder Forretningsutvikling


Torill Engebakken (1979)

Leder kunderelasjon


Gjermund Svendsen-Rosendal (1969)

Daglig leder EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS


Stian Rygg (1976)

Konsernadministrasjon - Leder Risikostyring og Compliance


Erling Hagen (1966)

Konsernadministrasjon – Leder Økonomi og Finans


Knut Oscar Fleten (1963)

Daglig leder SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall AS