Knut Oscar Fleten
Administrerende banksjef
959 22 529