Ola Stave
Informasjon og samfunnskontakt
909 41 994