Julegaven 2015

Årets julegave fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres skal gjøre ventetid til vennetid.

Gir 150.000 kroner til tilltak for flyktninger og asylsøkere

"Fellesgaven" er opprettet av SpareBank 1 Hallingdal Valdres, og er bankens julegave fra banken, SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall AS og EiendomsMegler 1 Fjellmegleren.

  • Antall mennesker på flukt i verden har aldri vært høyere enn i dag. 52 millioner mennesker er drevet på flukt på grunn av forfølgelse, vold, krig og konflikt.
  • I følge UDI har antall asylsøkere registrert på mottak her i landet blitt mer enn doblet i 2015. Selv om myndighetene har økt ressursene på å behandle søknader, er ventetiden for å få vurdert asylgrunnlaget lenger enn vanlig. Ventetiden kan være utfordrende og vanskelig.
  • Fellesgaven skal stimulere til at flyktninger og asylsøkere blir bedre kjent med lokalmiljøet og finner seg til rette i regionen.
  • Tilhørighet og samhold er viktig for oss alle uansett hvor vi kommer fra eller hvor vi bor, og det er spesielt viktig i en vanskelig situasjon. SpareBank 1 Hallingdal Valdres håper gaven vil føre til at det skapes nye arenaer og møteplasser som kan gjøre hverdagen enklere for flyktninger og asylsøkere i de to dalførene.
  • Lag og foreninger oppfordres til å søke om tilskudd til arrangement, turer og akiviteter med en maksimal søknadsramme på 10.000 kroner.
  • Fellesgaven er begrenset til totalt 150.000 kroner og midlene vil bli tildelt fortløpende frem til 31.12.16 eller til fondet er brukt opp.
  • Informasjon, søknadsskjema og retningslinjer for Fellesgaven vil bli kommunisert vi bankens blogg driv.sb1.no