Samfunnsansvar

Samfunnsansvaret gjenspeiles i alle ledd av vår virksomhet, og vi er opptatt av hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vi bidrar også til utvikling av lokalsamfunnet, blant annet gjennom støtte og sponsing av en rekke lag og foreninger.