Kimen til vekst

Kimen Til Vekst er en selvstendig stiftelse opprettet av SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Vårt formål er å bidra til økt verdiskapning i Hallingdal og Valdres.

Stiftelsen investerer i selskaper som har fått sine første produkter på markedet, og som behøver kapital og kompetanse for å skape vekst og utvikling i bedriften.

Stiftelsen kan gå inn med rene investeringer i aksjeselskaper. Den kan gå inn med støtte til kompetanse for en avgrenset periode.

Stiftelsen kan yte ansvarlige lån med redusert krav til sikkerhet.