Vi tar miljøutfordringene på alvor

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er opptatt av å belaste miljøet minst mulig i alt vi driver med. 


Transport

For å redusere reisetid og CO2-utslipp bruker vi i stor grad å holde møter ved hjelp av videokonferanseutstyr. De fleste av kontorene våre har videokonferanserom, i tillegg til at vi bruker Skype-møter med både lyd og bilde. Mindre reising bidrar til mindre belastning på det fysiske miljøet, og reduserte kostnader gjennom redusert reisetid og reiseutgifter.

Ved de fleste av våre kontorer er det nå muligheter for å få ladet el-bil. På den måten ønsker vi å legge til rette for at det skal bli enklere både for kunder og ansatte å velge el-bil.

Avfallshåndtering

Vi jobber for å kildesortere mest mulig av avfallet vi produserer. Lengst har vi kommet i Hemsedal hvor vi har bygd en egen søppelbod for sortering av ulike typer avfall, og fått i stand en egen avtale for henting av dette avfallet. Vi jobber med å få til tilsvarende løsninger på flere av våre kontorer.