Valg til forstanderskapet

Utskrift fra møteprotokoll fra møte i valgkomiteen for kundenes valg vedrørende valg av medlemmer til forstanderskapet i SpareBank 1 Hallingdal Valdres.


Møte i valgkomiteen for kundenes valg

Den 2. februar 2017 hadde valgkomiteen for kundenes valg telefonmøte.

Svein Ove Stølen, Ole Martin Alfstad, Endre Ulsaker, Håvard Venås og Erland Espelien deltok.

 SAK 1 FORSLAG TIL VALG AV MEDLEMMER TIL FORSTANDERSKAPET I SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES

 Følgende medlemmer foreslås valgt for 4 år, perioden 2017-2021:

Gol – 1 medlem:

  • Margunn Berget Kristiansen
  • Torgeir Vestenfor

«Fritt medlem» – 1 medlem:

  • Halvar Hjelmen
  • Tor Erik Grønolen
     

Svein Ove Stølen (sign)              Ole Martin Alfstad (sign)               Endre Ulsaker (sign)   

 

                              Håvard Venås (sign)             Erland Espelien (sign)

Rett utskrift:
Hemsedal 02.02.17
Sigrid Anna Grøthe (sign)