Kundenes valg til forstanderskapet

Valget foregår fra og med 8. februar 2022 til og med 11. februar 2022. Valget foregår elektronisk. 

Du må bo i Hallingdal.
Du må være over 18 år.
Du må nå og de siste 6 måneder ha hatt innskudd på minimum 2.500 kroner.

Det skal velges ett medlem for 2022

På valg i år er ett medlem fra valgkrets Hallingdal. Medlemmer til forstanderskapet velges for fire år. Valgkrets Hallingdal består av alle de seks Hallingdalskommunene.

Hva er forstanderskapet?

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Blant oppgavene er å følge opp styrets forvaltning av banken, fastsette årsregnskap og disponering av overskudd. Forstanderskapet velger også medlemmer til styret.

Les mer om forstanderskapet her


Valg avholdes fra 8. februar 2022

Valget foregår elektronisk. Du stemmer elektronisk her på hjemmesiden vår. Det er mulig å stemme fra og med 8. februar 2022 til og med 11. februar 2022. Trenger du hjelp med å få avgitt din stemme, kom innom et av våre kontorer. Avtal tid på forhånd på telefon 03202.

A young woman with a voter in the voting booth. Voting in a democracy

Problemer?

Alle kunder med stemmerett skal være lagt inn i valgsystemet. Dersom du mener du oppfyller kriteriene, men likevel har problemer med å få stemt, ta kontakt med oss på post@sb1.no eller ring oss på 03202.