Kundenes valg til forstanderskapet

Valget foregår fra og med 15. februar 2021 til og med 18. februar 2021. Valget foregår elektronisk. 

Du må bo i Hallingdal eller Valdres.
Du må være over 18 år.
Du må nå og de siste 6 måneder ha hatt innskudd på minimum 2.500 kroner.

Det skal velges totalt to medlemmer for 2021

På valg i år er et medlem fra valgkrets Hallingdal, og et "fritt" medlem fra valgkrets Hallingdal eller Valdres. Medlemmer til forstanderskapet velges for fire år. Valgkrets Valdres består av alle de seks Valdreskommunene, og valgkrets Hallingdal består av alle de seks Hallingdalskommunene.

Hva er forstanderskapet?

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Blant oppgavene er å følge opp styrets forvaltning av banken, fastsette årsregnskap og disponering av overskudd. Forstanderskapet velger også medlemmer til styret.

Les mer om forstanderskapet her


Valg avholdes fra 15. februar 2021

Valget foregår elektronisk. Du stemmer elektronisk her på hjemmesiden vår. Det er mulig å stemme fra og med 15. februar 2020 til og med 18. februar 2020. Trenger du hjelp med å få avgitt din stemme, kom innom et av våre kontorer.

Problemer?

Alle kunder med stemmerett skal være lagt inn i valgsystemet. Dersom du mener du oppfyller kriteriene, men likevel har problemer med å få stemt så ta kontakt med oss på post@sb1.no eller ring oss på 03202.