Nominasjon til kundenes valg til forstanderskapet 2019

Som kunde i SpareBank 1 Hallingdal Valdres kan du foreslå medlemmer til forstanderskapet. Du kan foreslå kandidater fra 7. januar til og med 20. januar 2019.


For å kunne foreslå medlemmer må du oppfylle disse kriteriene:

Du må bo i en av Valdreskommunene.
Du må være over 18 år.
Du må nå og de siste 6 måneder ha hatt innskudd på minimum 2.500 kroner.

Det skal velges ett nytt medlem fra Valdres for 2019.

På valg i år er et medlem fra valgkrets Valdres, det er derfor kun kunder bosatt i Valdres som kan foreslå nye medlemmer denne gangen. Medlemmer til forstanderskapet velges for fire år. Valgkrets Valdres består av alle de seks Valdreskommunene.

Hva er forstanderskapet?

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Blant oppgavene er å følge opp styrets forvaltning av banken, fastsette årsregnskap og disponering av overskudd. Forstanderskapet velger også medlemmer til styret.

Les mer om forstanderskapet herForeslå medlemmer fra 7. januar 2019

Nominasjon foregår elektronisk. Det er mulig å foreslå medlemmer fra og med 7. januar 2019 til og med 20. januar 2019.

Trenger du hjelp til å sende inn ditt forslag? Kom innom et av våre kontorer, så hjelper vi deg gjerne.