Nominasjon til kundenes valg til forstanderskapet 2021

Som kunde i SpareBank 1 Hallingdal Valdres kan du foreslå medlemmer til forstanderskapet. Du kan foreslå kandidater  til og med 28. januar 2021.


For å kunne foreslå medlemmer må du oppfylle disse kriteriene:

Du må bo i en av kommunene i Hallingdal eller Valdres.
Du må være over 18 år.
Du må nå og de siste 6 måneder ha hatt innskudd på minimum 2.500 kroner.

Det skal velges totalt to medlemmer for 2021.

På valg i år er et medlem fra valgkrets Hallingdal, og et "fritt" medlem fra valgkrets Hallingdal eller Valdres. For å foreslå et medlem fra valgkrets Hallingdal må du være bosatt i Hallingdal. For å foreslå et "fritt" medlem til forstanderskapet må du være bosatt i Hallingdal eller Valdres. Medlemmer til forstanderskapet velges for fire år. 

Hva er forstanderskapet?

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Blant oppgavene er å følge opp styrets forvaltning av banken, fastsette årsregnskap og disponering av overskudd. Forstanderskapet velger også medlemmer til styret.

Les mer om forstanderskapet her


Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til å sende inn ditt forslag? Kom innom et av våre kontorer, så hjelper vi deg gjerne. På grunn av Covid-19 er våre kontor kun åpne for forhåndsavtalte møter, så kontakt oss på forhånd for å avtale tid. Nominasjon foregår elektronisk.