Kundenes valg til forstanderskapet 2023

Som kunde i SpareBank 1 Hallingdal Valdres kan du stemme på medlemmer til forstanderskapet. Du kan avgi stemme fra 6 - 10. februar 2023.


For å kunne stemme må du oppfylle disse kriteriene:

Du må bo i en av kommunene i Valdres.
Du må være over 18 år.
Du må nå og de siste 6 måneder ha hatt innskudd på minimum 2.500 kroner.

Kandidater for 2023

Det skal velges ett medlem fra valgkrets Valdres, medlemmer til forstanderskapet velges for fire år. Vi har fått inn forslag på kandidater og du kan stemme på disse kandidatene:

Ove Skaret

  • Fødselsår 1949
  • Bosted: Øystre Slidre
  • Nåværende stilling/verv: Kommunestyrerepresentant fra 2019, leder av Forstaderskapet i SpareBank 1 Hallingdal Valdres siden 2012 og flere verv i Øystre Slidre Idrettslag i en årrekke.
  • Tidligere stilling/verv: Utdannet lærer og jobbet som det fra 1971 til 2012 med unntak av 1 periode som ordfører. Har vært representert på fylkestinget i Oppland 2003-2011 og har hatt verv i styret i Sykehuset Innlandet.

Nina Elizabeth Thon

  • Fødselsår: 1970 
  • Bosted: Øystre Slidre
  • Nåværende stilling/verv: Daglig leder Fjellstyrene i Oppland samt fjelloppsyn i statsallmenningen. Styreverv i Valdres Fotballklubb, Øystre Slidre Idrettslag og Hallingdal og Valdres Renovasjon.

Hva er forstanderskapet?

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Blant oppgavene er å følge opp styrets forvaltning av banken, fastsette årsregnskap og disponering av overskudd. Forstanderskapet velger også medlemmer til styret.

Les mer om forstanderskapet her