Nominasjon til kundenes valg til forstanderskapet 2022

Her er oversikten over foreslåtte medlemmer til forstanderskapet. Valget avholdes fra 8.- 11. januar 2022.

Du må bo i en av kommunene i Hallingdal.
Du må være over 18 år.
Du må nå og de siste 6 måneder ha hatt innskudd på minimum 2.500 kroner.

Det skal velges ett medlem for 2022.

På valg i år er et medlem fra valgkrets Hallingdal. Medlemmer til forstanderskapet velges for fire år. 

Kandidater til kundenes valg 2022

Navn i alfabetisk rekkefølge Fødselsår Bostedkommune Informasjon om kandidaten
Brunvoll, Robert 1978 Gol Oppvokst på Harøya utenfor Molde. Gift, 2 barn og bosatt på Gol siden 2012.
Han er utdannet byggingeniør og jobber for tiden som prosjektleder i Ski Geilo Utvikling. 
Stue, Marianne 1980 Hol Utdannet sykepleier, bor på Geilo og er hytteåling.
Sittet i forstanderskapet 4 år. Kommunestyrerepresentant 2 perioder i Hol.

Hva er forstanderskapet?

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Blant oppgavene er å følge opp styrets forvaltning av banken, fastsette årsregnskap og disponering av overskudd. Forstanderskapet velger også medlemmer til styret.

Les mer om forstanderskapet her

Valg 8.-11. februar

Valget foregår elektronisk fra hjemmesiden. Du som stemmer må være kunde i banken og ha BankID. Det vil automatisk bli gjort en sjekk mot listen over stemmeberettigede.


Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til å stemme? Husk å avtale tid på forhånd. Valget foregår elektronisk. Kontakt oss på telefon 03202.

Highfive