Vi tilpasser rentenivået

Norges Bank satte ned styringsrenten rett før påske. I likhet med mange andre norske banker velger vi også derfor å sette ned renten på utlån og utvalgte innskuddskontoer. En gladnyhet for mange småsparere er at vi øker de laveste trinnene på plasseringskonto med inntil 0,20 %.

Varslingsfrister

Når renten skal endres er vi pålagt å varsle kundene våre i god tid. Renteendringer på eksisterende lån og innskuddskontoer vil derfor gjelde fra 1. juni 2016. For nye lån vil rentesatsene gjelde fra fra mandag 4. april 2016.

Lån

 • Flytende rente

    Gammel rentesats Fra 04.04.2016
  Lån opp til 70 % av verdi fra 2,40 % nom, 2,49 % eff. fra 2,30 % nom, 2,39 % eff.
  Lån opp til 75 % av verdi fra 2,50 % nom, 2,59 % eff. fra 2,40 % nom, 2,49 % eff.
  Lån opp til 85 % av verdi fra 3,00 % nom, 3,10 % eff. fra 2,90 % nom, 3,00 % eff.

  Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill. med nedbetalingstid på 25 år.

  Fastrente

    Gammel rentesats Fra 04.04.2016
  3 års bindingstid 2,10 % nom, 2,19 % eff. 1,95 % nom, 2,03 % eff
  5 års bindingstid 2,40 % nom, 2,49 % eff. 2,30 % nom, 2,39 % eff
  10 års bindingstid 3,10 % nom, 3,19 % eff. 2,95 % nom, 3,05 % eff

  Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill. med nedbetalingstid på 25 år.

 • Flytende rente

    Gammel rentesats Fra 04.04.2016
  Lån opp til 60 % av verdi fra 2,70 % nom, 2,79 % eff. fra 2,60 % nom, 2,69 % eff
  Lån opp til 80 % av verdi fra 3,40 % nom, 3,51 % eff.
  fra 3,30 % nom, 3,41 % eff

  Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill. med nedbetalingstid på 25 år.

  Fastrente

    Gammel rentesats Fra 04.04.2016
  3 års bindingstid 2,40 % nom, 2,49 % eff. 2,25 % nom, 2,34 % eff.
  5 års bindingstid 2,70 % nom, 2,79 % eff. 2,60 % nom, 2,69 % eff.
  10 års bindingstid 3,40 % nom, 3,49 % eff. 3,25 % nom, 3,36 % eff.

  Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill. med nedbetalingstid på 25 år.

 •   Gammel rentesats Fra 04.04.2016
  Lån opp til 85 % av verdi fra 2,30 % nom, 2,34 % eff. fra 2,15 % nom, 2,23 % eff
  Lån opp til 85 % av verdi (LOfavør) fra 2,10 % nom, 2,13 % eff.
  fra 1,95 % nom, 2,03 % eff

  Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill. med nedbetalingstid på 25 år.

 • Låneramme med pant i bolig

    Gammel rentesats Fra 04.04.2016
  Lån opp til 70 % av verdi fra 2,70 % nom, 2,79 % eff. Fra 2,55 % nom, 2,64 % eff.
  Lån opp til 60 % av verdi fra 2,60 % nom, 2,69 % eff.
  Fra 2,45 % nom, 2,54 % eff

  Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill. med nedbetalingstid på 25 år.

Innskudd

 • Plasseringskonto

  Plasseringskonto Gjeldende fra 01.02.2016 Gjeldende fra 01.06.2016
  0 - 50.000 kr 0,10 % 0,30 %
  50.000 - 500.000 kr 0,30 % 0,45 %
  500.000 - 1 mill. kr 0,55 % 0,55 %
  Over 1. mill 0,95 % 0,95 %

  Plasseringskonto +

    Gjeldende fra 01.02.2016 Gjeldende fra 01.06.2016
  1. mill - 2. mill 1,50 % 1,40 %
  2. mill - 5. mill 1,55 % 1,45 %
  Over 5. mill 1,60 % 1,50 %
 • Brukskonto

    Gjeldende fra 01.02.2016 Gjeldende fra 01.06.2016
  Brukskonto 0,00 % 0,00 %
  Grepa brukskonto 0,00 % 0,00 %
  Grepa brukskonto med månedspris 0,00 % 0,00 %
  13t18 brukskonto 0,00 % 0,00 %
  18t30 brukskonto 0,00 % 0,00 %
 •   Gjeldende fra 01.02.2016 Gjeldende fra 01.06.2016
  BSU-konto 18-34 år 3,50 % 3,35 %
  BSU-konto 34 år + 1,30 % 1,15 %
 •   Gjeldende fra 01.02.2016 Gjeldende fra 01.06.2016
  Konto for barn 0-18 år 1,00 % 1,00 %
 •   Gjeldende fra 01.02.2016 Gjeldende fra 01.06.2016
  Depositumkonto 0,10 % 0,10 %
 •   Gjeldende fra 01.02.2016 Gjeldende fra 01.06.2016
  LOfavør brukskonto 0,00 % 0,00 %
  LOfavør sparekonto 0,95 % 0,95 %
  LOfavør BSU 3,75 % 3,60 %
  LOfavør foreningskonto 0,00 % 0,00 %
 • Honnørkonto

    Gjeldende fra 01.02.2016 Gjeldende fra 01.06.2016
  0 - 50.000 kr 0,00 % 0,00 %
  50.000 - 500.000 kr 0,30 % 0,30 %
  500.000 - 1 mill kr 0,55 % 0,55 %
  Over 1 mill kr 0,95 % 0,95 %

  IPA

    Gjeldende fra 01.02.2016 Gjeldende fra 01.06.2016
  IPA 0,95 % 0,95 %

Det er nye lån som får endret rentesats fra 04.04.2016. På grunn av varslingsfristen blir eksisterende lån justert 01.06.2016.

Alternativ til banksparing

Med lave utlånsrenter følger også lave innskuddsrenter. Har du et langsiktig perspektiv på sparingen din kan det være smart å ta kontakt med oss om fondssparing.